Steun de moskee

ALGEMENE INFORMATIE

Bouw projectBouw planFinanciering

De Stichting Moskee Noor ul Haram zamelt geld in voor de bouw van deze nieuwe moskee. Daarom worden hierbij alle moslims in Antwerpen en omstreken maar ook daarbuiten opgeroepen om een bijdrage te leveren aan dit project. Alle donaties worden dankbaar geaccepteerd, ongeacht de grootte. Wij vragen Allah, de Almachtige, om degenen te belonen die een bijdrage hebben geleverd. De donaties kunnen gestort worden op rekeningnummer BE66 0689 3020 2543 ten name van Stichting Moskee Noor ul Haram, onder vermelding van ‘Donatie Nieuwbouw moskee’.

De nieuwe moskee zal in sha Allah bestaan uit 3 bouwlagen. Op de begane grond wordt, naast een grote mannengebedsruimte, de volgende sociaal-maatschappelijke functies ingericht:

– Stalling voor fietsen, via traphelling bereikbaar

– Binnen activiteiten &  spelletjes voor kinderen en volwassen

Op Begane grond zal een multifunctionele ruimte met een sociaal maatschappelijke functie gerealiseerd worden.

– ontmoetingsruimte voor bezoekers
– Kantoorruimtes;
– Dienstwoning voor de imam;
– Sanitaire voorzieningen;

Op de 1e verdieping zal een mannengebedsruimte gerealiseerd worden met enkele ruimte met sociaal maatschappelijke functie.

– Mannengebedsruimte
– Klaslokalen;
– Ontmoetingsruimte en ruimte voor gebed tijden de vrijdag gebed en de 2 feestdagen.

Op de 2e verdieping zal een aparte vrouwengebedsruimte gerealiseerd worden met een sociaal maatschappelijke functie gerealiseerd worden.

– Ontmoetingsruimte dames; deze zal gekoppeld worden aan bestaande ontmoetingsruimtes

– vrouwengebedsruimte

– Klaslokalen
– Sanitaire voorzieningen
– Bibliotheek

Daarnaast ook voldoende klaslokalen voor het onderwijs en andere activiteiten.

De nieuwe moskee zal in sha Allah volledig gefinancierd worden door de giften en donaties. Daarom hebben wij uw (financiële) steun voor de bouw van de moskee hard nodig.

Wij doen dan ook een beroep op elke moslim in Antwerpen en omstreken om een bijdrage te leveren voor de bouw van de nieuwe moskee.


Dus beste broeder en zuster, haast u om uw bijdrage aan de moskee te leveren. We weten immers niet wanneer er een einde komt aan ons leven in deze wereld. En het enige wat ons kan helpen na de dood zijn onze goede daden. Velen zijn u inmiddels voorgegaan en hebben hun bijdrage al aan de moskee gegeven.

Alle hulp is van harte welkom en alle soorten donaties zijn mogelijk; grote bedragen, kleine bedragen, maandelijkse donaties en eenmalige donaties.

Wat kunt u nog meer doen voor de moskee?
Naast bovenstaande mogelijkheden, is het natuurlijk ook wenselijk dat een ieder van ons uit de gemeenschap zich inzet voor de bouw van de moskee. Heeft u zelf uw bijdrage al voldaan, maar kent u andere mensen binnen uw eigen familie of vriendenkring die hun bijdrage nog niet voldaan hebben, praat met hen en overtuig hen van de noodzaak van de nieuwe moskee.